Preskočiť na obsah

Program rozvoja obce 2023-2029 (dotazník)

Zverejnené 8.3.2022.

Vážení spoluobčania a priatelia obce Oravce,

vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2029 správne nasmerovali naše ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci. Prvým krokom je vyplnenie dotazníka pre účel prieskumu vašich názorov a potrieb pri riešení Programu rozvoja obce Oravce na roky 2023-2029. Priložený dotazník slúži obci k prieskumu verejnej mienky, názorom verejnosti a jej postoju k problémom našej obce. Obec zaujímajú naše návrhy ako tieto problémy riešiť a na čo sa prednostne zamerať..

Venujme prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie elektronického alebo tlačeného dotazníka. Náš názor významne pomôže pri tvorbe stratégie rozvoja našej obce.

Pre rýchlejšie vyplnenie dotazníka odporúčame prednostne vyplniť elektronický dotazník na web stránke obce. Tlačený dotazník nech vyplnia tí, ktorí takú možnosť nemajú.

Vyplnený dotazník je potrebné odoslať najneskôr do 4 apríla 2022.

DOTAZNÍK NA TLAČ:

DOTAZNÍK ELEKTRONICKÝ:

https://www.survio.com/survey/d/E3E6D2P8L0L0A9G9C