Program rozvoja obce Oravce na roky 2023 – 2030

Zverejnené 2. decembra 2022.
Upravené 6. decembra 2022.