Informácie a upozornenia k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kategória

Zverejnené 13. mája 2021.
Upravené 1. júla 2021.