Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kategória

Zverejnené 26. júna 2021.
Upravené 1. júla 2021.