Elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Upravené
09. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. januára 2021