Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania