Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou