Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – orgány SK

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Prílohy