Oznámenie konania obec Oravce

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 23. marca 2023
Kategória

Prílohy