OZNÁMENIE o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 19. júla 2022
Kategória

Prílohy