VEREJNÁ VYHLÁŠKA PS ORAVCE – URBÁR ORAVCE (pozvánka na valné zhromaždenie)

Zverejnené
25. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2022 − 24. júna 2022
Kategória

Prílohy