Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ obce Oravce, konaného dňa 20.1.2023