Zverejnenie zámeru predať obecný majetok

Zverejnené
7. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2022 − 24. júla 2022
Kategória

Prílohy