Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oravce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ZMLUVY O NÁJME HROBOVÝCH MIEST

16.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-1-2022-Cint.-Anna-Mazuchova-1 572 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-2-2022-Cint.-Jan-Baran-1 475 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-3-2022-Cint.-Milan-Lukac-1 569 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-4-2022-Cint.-Anna-Lukacova-1 589 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-5-2022-Cint.-Anna-Lukacova-1 500 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-6-2022-Cint.-Zdenko-Pinka-1 484 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-7-2022-Cint.-Jan-Prostredny-PaedDr.-1 485 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-8-2022-Cint.-Zuzana-Pinkova-1 570 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-9-2022-Cint.-Jaroslav-Lukac-1 467 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-10-2022-Cint.-Dusan-Pinka-1 495 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-11-2022-Cint.-Maria-Pinkova-1 560 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-12-2022-Cint.-Drahoslava-Kisikova-1 487 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-13-2022-Cint.-Anna-Pinkova-1 479 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-14-2022-Cint.-Drahusa-Hlinkova-1 592 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-15-2022-Cint.-Maria-Pinkova-1 502 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-16-2022-Cint.-Zuzana-Hribikova-1 570 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-17-2022-Cint.-Maria-Meskova-1 578 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-18-2022-Cint.-Lubica-Bukvajova-1 585 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-19-2022-Cint.-Emilia-Chriastelova-1 511 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-20-2022-Cint.-Julia-Simkova-1 586 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-21-2022-Cint.-Anna-Pinkova-B.B.-1 571 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-22-2022-Cint.-Anna-Filipcova-1 582 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-23-2022-Cint.-Vladimir-Filipca-1 506 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-24-2022-Cint.-Stanislav-Motyka-1 489 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-25-2022-Cint.-Vladimir-Hlavac-1 480 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-26-2022-Cint.-Pavol-Pinka-1 483 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-27-2022-Cint.-Milan-Malcek 483 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-28-2022-Cint.-Jan-Pinka-1 486 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-29-2022-Cint.-Magdalena-Filipcova-1 579 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-30-2022-Cint.-Jozef-Kovac-1 482 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-31-2022-Cint.-Anna-Rackova-1 508 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-32-2022-Cint.-Maria-Mazuchova-1 478 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-33-2022-Cint.-Maria-Stykova-1 484 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-34-2022-Cint.-Ivan-Pinka-1 600 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-35-2022-Cint.-Julia-Pinkova-1 485 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-36-2022-Cint.-Anna-Pecnikova 471 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-37-2022-Cint.-Dusan-Kupec-1 475 KB / PDF

Zmluva – Cestovný ruch (Oravce – M. Kvak)

23.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu č. 15 068

28.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 13 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

26.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

30.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1451-2013

22.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o odchyte zvierat

10.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

URBIS ZMLUVA U1451-2013, DODATOK č. 3

18.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva

Ján Berky

400,00 €

25.10.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ Ján Berky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 15 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 a

26.7.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy