Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oravce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070AZP5

ID: 2022/07 – Pôdohospodárska platobná agentúra

11.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zimná údržba miestnych komunikácií 2022-2023

ID: 2022/06 – AGRO - PONIKY

11.11.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ AGRO - PONIKY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 376, 976 33 Poniky

Dodávateľ - IČO 36618802

Prílohy

Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 140/025/22

ID: 2022/05 – PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB

25.10.2022

Začiatok účinnosti 26.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA a.s. v skratke PKB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AZP5

ID: 2022/04 – Obec Oravce

50 000,00 €

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.9.2022

Suma s DPH 50 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Pôdohospodárska platobná agentúra

Objednávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Objednávateľ - IČO 30794323

Dodávateľ Obec Oravce

Dodávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Dodávateľ - IČO 00313653

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 2022/002 – Obec Oravce

5.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mgr. Ondrej Kubiš, Blanka Kubišová

Dodávateľ Obec Oravce

Dodávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Dodávateľ - IČO 00313653

Prílohy

ZMLUVA O PRIPOJENÍ ZARIADENIA UŽÍVATEĽA SÚSTAVY DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

ID: 2022/03 – Stredoslovenská energetika - Distribúcia

14.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.27/09/2019 + krycí list

ID: 2022/02 – Para Invest s.r.o.

14.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ Para Invest s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Majerníkova 23, 841 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44424418

Prílohy

Dodatok č. k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

ID: 2022/01 – Alphabet partner s.r.o.

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

ZMLUVY O NÁJME HROBOVÝCH MIEST

16.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-1-2022-Cint.-Anna-Mazuchova-1 572 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-2-2022-Cint.-Jan-Baran-1 475 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-3-2022-Cint.-Milan-Lukac-1 569 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-4-2022-Cint.-Anna-Lukacova-1 589 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-5-2022-Cint.-Anna-Lukacova-1 500 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-6-2022-Cint.-Zdenko-Pinka-1 484 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-7-2022-Cint.-Jan-Prostredny-PaedDr.-1 485 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-8-2022-Cint.-Zuzana-Pinkova-1 570 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-9-2022-Cint.-Jaroslav-Lukac-1 467 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-10-2022-Cint.-Dusan-Pinka-1 495 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-11-2022-Cint.-Maria-Pinkova-1 560 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-12-2022-Cint.-Drahoslava-Kisikova-1 487 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-13-2022-Cint.-Anna-Pinkova-1 479 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-14-2022-Cint.-Drahusa-Hlinkova-1 592 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-15-2022-Cint.-Maria-Pinkova-1 502 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-16-2022-Cint.-Zuzana-Hribikova-1 570 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-17-2022-Cint.-Maria-Meskova-1 578 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-18-2022-Cint.-Lubica-Bukvajova-1 585 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-19-2022-Cint.-Emilia-Chriastelova-1 511 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-20-2022-Cint.-Julia-Simkova-1 586 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-21-2022-Cint.-Anna-Pinkova-B.B.-1 571 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-22-2022-Cint.-Anna-Filipcova-1 582 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-23-2022-Cint.-Vladimir-Filipca-1 506 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-24-2022-Cint.-Stanislav-Motyka-1 489 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-25-2022-Cint.-Vladimir-Hlavac-1 480 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-26-2022-Cint.-Pavol-Pinka-1 483 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-27-2022-Cint.-Milan-Malcek 483 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-28-2022-Cint.-Jan-Pinka-1 486 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-29-2022-Cint.-Magdalena-Filipcova-1 579 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-30-2022-Cint.-Jozef-Kovac-1 482 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-31-2022-Cint.-Anna-Rackova-1 508 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-32-2022-Cint.-Maria-Mazuchova-1 478 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-33-2022-Cint.-Maria-Stykova-1 484 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-34-2022-Cint.-Ivan-Pinka-1 600 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-35-2022-Cint.-Julia-Pinkova-1 485 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-36-2022-Cint.-Anna-Pecnikova 471 KB / PDF Stiahnuť súbor Zmluva-o-najme-hroboveho-miesta-c.-37-2022-Cint.-Dusan-Kupec-1 475 KB / PDF

Súvisiace dokumenty

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č.38/2022/Cint.

Zmluva – Cestovný ruch (Oravce – M. Kvak)

23.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Oravce

Objednávateľ - Sídlo Oravce 53, 976 33 Poniky

Objednávateľ - IČO 00313653

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy