Harmonogram vývozu odpadov na rok 2023

30.12.2022 zverejnil/a oravce_obec.

Komunálny odpad Kovové obaly, plasty, VKM
Január
9
25
Február
6
22
Marec
6
22
Apríl
3
19
Máj
1
17
29
Jún
14
26
Júl
12
24
August
9
21
September
6
18
Október
4
16
November
1
13
29
December
11
27

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly, plasty, VKM

Kovy, plasty a VKM :

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly