12-ROČNÁ PRÁCA ANNY FILIPČOVEJ – STAROSTKY OBCE ORAVCE V ROKOCH 2011-2022

Zverejnené 8. decembra 2022.
Bez úpravy .