Kontakt

Obecný úrad
Oravce 53
976 33 Poniky

Starosta: Anna Filipčová

Obecné zastupiteľstvo:
Vladimír Filipča
Mgr. Ondrej Kubiš
Milan Malček
Svetlana Pinková
Ivan Pinka

Hlavný kontrolór: Jana Klimová

Telefón: 048/4192257

E-mail: obec@oravce.sk

IČO: 00313653