ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZEPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Zverejnené 23. júna 2022.
Upravené 25. júna 2022.