Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 9. decembra 2022.
Bez úpravy .