StVPS: Oznámenie pre obce k zmene ceny za vodné a stočné – september 2022

Zverejnené 23. septembra 2022.
Upravené 26. septembra 2022.