StVPS: Oznámenie pre obce k zmene ceny za vodné a stočné – september 2022

23.9.2022 zverejnil/a oravce_obec.