VÝZVA vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy

Zverejnené 26. apríla 2022.
Bez úpravy .