Žiadosť o súčinnosť pri sledovaní výskytu veľkých šeliem medveďa hnedého a vlka dravého v katastrálnom území obce Oravce

Zverejnené 10. augusta 2021.
Upravené 31. augusta 2021.