Návrh preventívnych opatrení na ochranu seniorov v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021

Upravené
09. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2021