Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – nové opatrenia (prevádzky)

Upravené
09. apr 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. októbra 2020