Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zverejnené
13. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
13. augusta 2020