Preskočiť na obsah

Harmonogram zberu odpadov na rok 2024

Zverejnené 3.1.2024.

Komunálny odpad Kovové obaly, plasty, VKM
Január
8
24
Február
5
21
Marec
4
20
30
Apríl
17
29
Máj
15
27
Jún
12
24
Júl
10
22
August
7
19
September
4
16
Október
2
14
30
November
11
27
December
9
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly, plasty, VKM

Kovy, plasty a VKM :

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly